Poskrbite za odvodnjavanje meteornih voda

Gradnja novih objektov, tlakovanje vašega dvorišča, ki je bilo prej prekrito s peskom, asfaltirana površina, ki je bila še nekaj časa nazaj velik travnik, danes pa je parkirišče. Vse to so različne spremembe v okolju, katerih razsežnost se včasih pokaže šele, ko nastopijo prve obilnejše padavine. Kam naj odteče tako velika količina deževnice, če pa je daleč naokrog vse pozidano? Tam, kjer je veliko pozidanih površin, torej v mestih in drugih strnjenih naseljih, že vsaka takšna manjša sprememba v okolju tako lahko prinese določene neprijetne posledice – zastajanje vode na določenih predelih, luže, zalivanje objektov ali v najslabšem primeru celo poplavljanje.

Pri prav vseh spremembah v okolju je zato treba nujno upoštevati tudi odvodnjavanje meteornih voda, ki ga je treba ustrezno načrtovati tako, da deževnica ne bi povzročala škode. Pri bolj gosti naseljenosti so namreč že majhne spremembe lahko zelo velike. Pri novi cesti ali pločniku se kar naenkrat procent pozidanih površin v naselju znatno poveča. Celo pri tlakovanju dvorišč se tako pri prvem deževju lahko kaj hitro zgodi neprijetno presenečenje.

Če voda nima kam odteči, bo odtekla tja, kamor lahko. Voda namreč vedno najde svojo pot, zato je pomembno, da jo mi sami pravilno usmerimo z ustreznim sistemom za odvodnjavanje meteornih voda ter tako preprečimo morebitno škodo.

Poplave na območju Ljubljana -Vič (September 2010)

Pomembno je tudi, da je to urejeno premišljeno, celovito in na tak način, da vsa deževnica odteče v zemljo na mestu, kjer s tem ne povzroča škode. Na to mesto jo vodijo kanalete oziroma ustrezni odtočni jaški in drugi elementi sistema za odvodnjavanje meteornih voda. Na srečo danes v ta namen obstajajo že res zelo dovršene tehnične rešitve, ki v kombinaciji z odpornimi materiali poskrbijo za varno ponikanje deževnice na pravem mestu ter s tem seveda tudi za zavarovanje vaše lastnine, ki bi bila zaradi deževnice lahko ogrožena.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *