Odvzem vozniške

Ste naredili prekršek zaradi katerega vam grozi odvzem vozniškega dovoljenja ali pa vam je bilo začasno celo že odvzeto? V takem primeru ste verjetno naredili kar hud prekršek, ali več manjših, a ste nabrali 18 kazenskih točk oziroma, če st mladi voznik 7 kazenskih točk. Zakon dovoljuje, da se odvzem vozniške prepreči. Kaj torej storiti ob odvzemu vozniškega dovoljenja oziroma kako ga odvzem preprečiti?

V kolikor ste v dveh letih nabrali 18 kazenskih točk oziroma, če ste voznik začetnik in ste jih nabrali 7, prekrškovni organ predlaga sodišču začasen odvzem vozniškega dovoljenja. Če policist to ugotovi, na kraju prekrška, vam lahko na mestu odvzame vozniško dovoljenje in prepove nadaljevanje vožnje. Sodišče sklep o odvzemu vozniškega dovoljenja odloči v 8 dneh. V treh dneh od prejema sklepa, lahko voznik vloži pritožbo, zato morate ukrepati izredno hitro. Vendar pa ta ugovor ne zadrži vašega dovoljenja, začasno vam vozniško dovoljenje še vedno odvzamejo.

Voznik sicer lahko predlaga, da se mu vozniško dovoljenje vrne dokler o zadevi na sodišču ni odločeno, v tem primeru mora voznik predlogu priložiti tudi zdravniško spričevalo. Lahko pa se odvzem vozniškega dovoljenja tudi odloži, predlog za oddolžitev mora voznik oddati v roku 15 dni od vročitve pravnomočnega sklepa o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja. V kolikor se to upošteva, se odloži odvzem za 6 do 24 mesecev in v tem času voznik ne sme storiti nobenega prekrška in se udeležiti programa varne vožnje, ali v rehabilitacijskem programu. V kolikor se določitev sodišča držite, lahko sodišče odloči, da vam ne bo odvzelo vozniškega dovoljenja.

V kolikor pa vam vozniško dovoljenje vseeno odvzamejo, vas čaka naslednji postopek. Ponovno opravljanje vozniškega izpita po odvzemu. Če imate prepoved vožnje, je najprej potrebno počakati, da ta prepoved mine. V kolikor vam je bilo odvzeto vozniško dovoljenje zaradi alkohola morate še na rehabilitacijske delavnice, ki lahko vsebujejo tudi zdravljenje odvisnosti, potem pa sledi ponovno opravljanje izpita. Kjer morate ponovno opraviti zdravniško pregled, cpp tečaj in izpit, ter minimalno 20 ur vožnje plus izpit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *