Lovilec olj za gostinske obrate, bencinske črpalke idr.

Hauraton - Lovilec olj in maščob

Olja in maščobe v vodi lahko predstavljajo resen problem. Že zelo majhna količina namreč lahko povzroči veliko onesnaženje, zato je treba narediti vse, da to preprečimo. Pri preprečevanju takšne vrste onesnaženja pa nam lahko pomaga tudi lovilec olj, ki je zasnovan prav v ta namen – da ‘ujame’ olja in maščobo, ki bi sicer končala v odpadni vodi in se izlila naprej v podtalnico, reke, morje itd. Na srečo to lahko učinkovito preprečimo na enostaven način – z napravo, ki jo namestimo tam, kjer obstaja velika verjetnost, da se v odpadni vodi znajdejo tudi olja, maščobe, maziva in podobni. To so gostinski obrati, bencinske črpalke in podobni objekti.

Preprečevanje onesnaženja pitne vode

Čista pitna voda je zagotovo nekaj, kar si želimo prav vsi. Želimo pa si tudi, da bi jo zmogli ohraniti za naše zanamce. V ta namen je treba na različnih obratih, kjer obstaja nevarnost onesnaženosti odpadne vode z maščobami, olji in drugimi podobnimi snovmi, namestiti lovilec olj. Če želimo preprečiti onesnaženje pitne vode, pa je pomembno tudi, kakšno napravo izberemo v ta namen in da jo pravilno uporabljamo, redno čistimo in vzdržujemo.

Zaradi tega je pametno že pred samo izbiro dobro pregledati tehnične specifikacije različnih modelov. Vedeti je treba, da lahko lovilci oziroma separatorji delujejo po različnih principih, prav tako pa so pri čiščenju vode oziroma ločevanju onesnaževalcev iz vode lahko različno učinkoviti. Pred izbiro je zato treba natančno preveriti, kakšne so značilnosti določenega modela, pa tudi to, katerim standardom ustreza.

lovilec olj iz jekla

To je pomembno tudi z vidika zakonodaje, saj ta natančno določa, kakšno napravo mora imeti vgrajeno določena vrsta obrata. Pred nakupom si je zato treba natančno prebrati zakonodajo ter na pridobljene informacije nato poiskati tak model, kakršnega potrebujete.

Lovilec olj Hauraton

Med modeli, ki se jih splača pogledati, so tudi tisti podjetja Huraton. Veljajo namreč ne le za zelo kakovostne, ampak tudi za izredno zanesljive na dolgi rok. Poleg tega so na voljo v različnih dimenzijah oziroma imajo različne lastnosti, ki jih lahko prilagodite svojim potrebam.