Apsergerjev sindrom in avtizem

Avtizem je spekter motenj, o katerem se veliko govori, marsikdaj pa o njem in o tem, kaj ga povzroča in kako se ga zdravi, dobimo tudi zelo napačne informacije. Eno od oblik avtizma predstavlja tudi Aspergerjev sindrom, ki pa se od ostalih vrst avtizma lahko precej razlikuje, zato ga ni vedno lahko prepoznati. Zato je pomembno razumeti, za kaj gre, če želimo razumeti osebe s takšno diagnozo in jim omogočiti pot v samostojno življenje.

Kaj je avtizem?

aspergerjev sindrom

Avtizem je razvojna motnja, ki se pojavi že v otroštvu, čeprav je pogosto diagnosticirana šele kasenje. Uvrščamo jo med motnje avtističnega spektra oziroma MAS. Osebe, ki imajo avtizem, imajo lahko različne težave, odvisno od tega, na katerih področjih avtističenga spektra so te najbolj izrazite oziroma kako izrazite sploh so. Eno od oblik avtizma pa predstavlja tudi Aspergerjev sindrom, za katerega so po eni strani značilni podobni primanjkljaji kot pri avtizmu (problemi s socialno interakcijo, težko izražanje čustev in nerazumevanje čustev drugih in poodobno), po drugi strani pa med njima obstajajo tudi razlike (običajno nimajo recimo težav z govorom), zato je treba osebe s takšno diagnozo obravnavati drugače. Navadno so njihove težave tudi bolj prikrite oziroma manj razvidne, zato sploh ni nujno, da dobijo diagnozo šele kasneje v življenju oziroma ko odrastejo.

Ali je avtizem ozdravljiv in kaj ga sploh povzroča?

avtizem

Avtizem je precej pogost pojav oziroma ima zelo veliko ljudi vsaj kakšno od motenj avtističnega spektra. To je pri dečkih še bolj pogosto kot pri deklicah, znaki pa se običajno pokažejo že pri enem letu starosti. Vzroki za pojav avtizma niso znani, enako pa velja tudi za Aspergerjev sindrom. Prav tako pa ne za enega ne za drugega ne poznamo zdravila oziroma to zaenkrat še ne obstaja. Kar pa ne pomeni, da osebam s takšno diagnozo ne moremo pomagati, da se lahko bolj uspešno vključijo v življenje, zaključijo šolanje in najdejo zaposlitev oziroma so pripravljeni zaživeti samostojno. Obstaja cel kup zelo uspešnih metod, ki se jih uporablja v ta namen in ki večini posameznikov zelo koristijo.