Patent

Za patente smo vsi že kdaj slišali, a le redko se ob tem izrazu nahaja tudi vsaj kratko pojasnilo, zato pogosto prihaja do nesporazumov glede tega, kaj patent je, kaj omogoča in česa ne. Na osnovna vprašanja lahko odgovorimo zelo na kratko, dodatna pojasnila pa bi terjala nekaj več prostora, saj gre za področje varstva intelektualne lastnine, ki je precej kompleksno in se le težko pojasni v kratki obliki.

Patent je v osnovi izključna pravica do nekega predmeta intelektualne lastnine, ki se navadno izkorišča v gospodarske namene. S patentiranjem si torej zagotovimo ekskluzivno pravico do uporabe patenta, kar nudi nekatere odločilne prednosti, če seveda gre za tržno zanimivost. Že vnaprej pa je treba opozoriti na to, da ne moremo patentirati vsega, kar je lahko predmet intelektualne lastnine. Patenti so načeloma izumi, ki se kažejo tudi v tehnični izvedbi, kar odražajo trije pogoji za pridobitev patenta.

Najprej mora biti izum nov, torej ne moremo patentirati idej, ki so že drugod zapisane ali drugače navedene. Nadalje mora biti izum inovativen, domiselna rešitev nekega problema, do katere tudi strokovnjaki ne bi prišli s preprostim sklepanjem. Nazadnje pa je pogoj za patentiranje tudi industrijska uporabnost, ki narekuje, da mora biti izum praktičen in uporaben za reševanje določenega problema oziroma naloge. Slednji pogoj izloči umetniška dela, nerealizirane ideje in nekatere druge predmete intelektualne lastnine. Nekatere dodatne omejitve preprečujejo patentiranje jedrskih orožij, žaljivih izumov in tudi človeških bitij.

Patentiranje velja na ravni države, torej je potrebno za zaščito v tujini patentirati izum posebej tudi v drugih državah. Obstajajo sicer združenja, ki enotno vlogo upoštevajo v več državah, na primer Evropski patentni urad, ki skrbi za države članice EU. Vsaka država pa ima svojo prakso patentnega varstva, načeloma pa veljajo podobni pogoji. Prav tako se patent povsod zavaruje za neko časovno obdobje, navadno za 20 let, s tem da je za vzdrževanje patenta potrebno plačevati letno pristojbino. Patentiranje torej ni povsem enostaven postopek, je pa lahko zelo koristen. Po drugi strani se lahko s patentiranjem prenaglimo in po nepotrebnem zapravljamo čas in denar, zato je treba pred končno odločitvijo tehtno premisliti, priporočljivo pa je, da postopek opravi patentni zastopnik.

Leave a Reply

Your email address will not be published.