Linijsko odvodnjavanje se super obnese

Linijsko odvodnjavanje zagotovo postaja vedno bolj priljubljeno. Glavni razlog je to, da je primerno skorajda za vse površine in da se na njih super obnese, saj je nadvse učinkovito. Pri tem se uporablja različne vrste kanalet, ki jih je treba pravilno izbrati glede na količino meteorne vode, ki jo je treba odvesti, pa tudi glede na vse ostale lastnosti površine, kamor jih nameravamo izbirati. Glede na veliko število raznolikih modelov pa ustreznih kanalet ni težko najti, saj je na voljo veliko različnih možnosti.

Kako pravilno izbrati kanalete?

Kanalete so nekakšni kanali, skozi katere odteka meteorna voda, zato jih vgrajujemo na različne površine, da tako preprečimo težave z meteorno vodo. Lahko so različnih velikosti in dimenzij ter narejene iz različnih materialov, predvsem pa se razlikujejo glede na zmogljivost pretoka in obremenitveni razred, v katerega se uvrščajo. Zaradi tega je pravilna izbira kanalet za meteorno vodo vsekakor pomembna, če želimo čim bolje urediti linijsko odvodnjavanje. Pri tem je treba:

  • upoštevati vrsto površino in tudi njeno namembnost,
  • upoštevati obremenjenost površine, ali je ta povozna ali ne itd.,
  • upoštevati ostale lastnosti površine, njen naklon,
  • premisliti o kar se da najboljši zaščiti površine in objektov na njej pred meteorno vodo,
  • narediti natančen načrt celotnega sistema,
  • izbrati ustrezen obremenitveni razred kanalet,
  • izračunati, kakšna zmogljivost kanalet je potrebna,
  • izbrati ustrezen material in model kanalet,
  • se odločiti za najbolj primerno vrsto rešetke ali rego,
  • premisliti tudi o drugih dodatkih takšnega sistema ter to, kako bodo uporabljeni, da bo odvod meteorne vode čim bolj učinkovit.

Kako načrtovati linijsko odvodnjavanje?

Linijsko odvodnjavanje

Da bi bilo linijsko odvodnjavanje čim bolje načrtovano in bi celoten sistem čim bolje deloval, se je pametno izbrati na pomoč strokovnjakov. Pri načrtovanju takšnega sistema vam bo tako lahko najbolje pomagal projektant, veliko informacij pa lahko dobite tudi na spletnih straneh proizvajalcev takšnih sistemov. V veliko pomoč mnogim, ki so v preteklosti že ukvarjali z načrtovanjem takšnega sistema, je tudi spletna stran odvodnjavanje.si, ki so jo prav za svoje stranke in vse, ki iščejo dodatne informacije o kanaletah in drugih proizvodih za odvod meteorne vode, zasnoval Hauraton, eno najbolj cenjenih podjetij na tem področju. Na omenjeni spletni strani ne boste našli le predstavitve njihovih proizvodov, ampak tudi številne informacije in članke, ki vam lahko pomagajo pri načrtovanju sistema za odvod meteorne oziroma površinske vode.