Aspergerjev sindrom

Kaj je Aspergerjev sindrom (AS)? Gre za eno od oblik avtizma, ki se lahko kaže na različne načine. Običajno pa se težave pokažejo pri socialni komunikaciji in interakciji in pri fleksibilnosti mišljenja, zaradi česar pride do omejenega vedenja in zanimanja. Prav tako pa se lahko pokažejo tudi določene težave pri motoričnih sposobnostih, senzorni preobčutljivosti in na različnih drugih področjih. Vse naštete težave jih lahko ovirajo v življenju, vendar pa jih je z ustreznim pristopom možno uspešno omiliti. Tako lahko oseba z AS živi samostojno življenje, drugi pa sploh ne vedo, da ima obliko avtizma. Za razliko od drugih oblik avtizma je torej AS veliko manj opazen in marsikdaj celo ni diagnosticiran.

Težave pri socialni komunikaciji in interakciji

Osebe z AS imajo velikokrat težave s socialno komunikacijo in interakcijo, kar je za Aspergerjev sindrom zelo značilno. Če ima oseba težave z razumevanje mimike in gest ter težko razume neverbalno komunikacijo, govorimo o težavah s socialno interakcijo. Takšne osebe ne znajo ustrezno interpretirati čustev niti jih ne znajo ustrezno izražati. Težko razumejo tudi besede s prenesenim pomenom, saj vse razumejo dobesedno.

Težave pri fleksibilnosti mišljenja

Ljudje z AS imajo pogosto težave s predstavljanjem, kaj občutijo ali mislijo drugi. Zaradi tega ne zmorejo empatije ali spregledajo neverbalna sporočila, ki jim jih sporoča sogovornik. Težko se vživijo v drugega in težko razumejo, kaj doživlja. Prav tako si težko zamislijo domišljijske dogodke.

Slabše motorične sposobnosti

AS se lahko kaže tudi pri pomanjkanju določenih motoričnih sposobnosti. Za Aspergerjev sindrom je tako značilno:

avtizem
  • slabša koordinacija gibov,
  • težave z ravotežjem,
  • neobičajna telesna drža,
  • slabše razvita fina motorika.

Občutljivost na dražljaje

Močni fizični, svetlobni in različni drugi dražljaji, pa tudi hrup, osebam, ki imajo AS, pogosto povzročajo neprijetne občutke. Gre za tako imenovano senzorno občutljivost, ki se lahko nanaša na prav vsa čutila – zvok, vid, dotik, okus ali vonj. Pri nekaterih osebah se to kaže v nemiru ali anksioznosti, drugi pa ob takšnih dražljajih občutijo celo fizično bolečino.